Zmiana numerów telefonów UM Stalowa Wola.

 

Urząd Miasta Stalowa Wola informuje, iż z dniem 28 luty 2005r.
zmienia operatora usług telefonicznych
z Telekomunikacji Polskiej S.A. na Pilicką Telefonię
:

 

 

Nazwa komórki

Dotychczasowy
numer telefonu

Numer telefonu
po zmianie

SEKRETARIAT
PREZYDENTA MIASTA

842 09 52

643 35 65

842 17 23

643 35 66

843 34 56

643 34 56

FAX 843 34 12

643 34 12

BIURO RADY MIEJSKIEJ

 

PRZEWODNICZĄCY

843 34 68

643 34 68

NACZELNIK

843 34 65

643 34 65


843 34 66

643 34 66

842 02 47

643 35 50

843 34 67

643 34 67

843 34 01

643 34 01

 

 KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

 

SZEF KANCELARII

843 35 55

643 35 55

RZECZNIK PRASOWY

842 02 62

643 35 53

 

 
SKARBNIK MIASTA

843 34 61

643 34 61

843 35 54

643 35 54

 
SEKRETARZ MIASTA

842 94 52

643 35 70

843 34 69

643 34 69

843 35 56

643 35 56

 
ZESPÓŁ PRAWNY URZĘDU

842 01 30

643 34 54

843 34 63

643 34 63

843 34 64

643 34 64

 
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI MIASTA

I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

843 34 11

643 34 11

843 34 60

643 34 60

BIURO AKTYWIZACJI STUDENTÓW
I ABSOLWENTÓW

843 34 31

643 34 31

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

NACZELNIK

842 01 68

643 35 40

843 34 50

643 34 50

Z-CA NACZELNIKA

842 17 26

643 35 67

843 34 45

643 34 45


843 34 46

643 34 46

843 34 47

643 34 47

843 34 48

643 34 48

843 34 49

643 34 49

843 34 51

643 34 51

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI

 

KIEROWNIK

843 34 18

643 34 18


843 34 52

643 34 52

843 34 53

643 34 53

843 34 55

643 34 55

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

NACZELNIK

843 34 41

643 34 41


843 34 42

643 34 42

843 34 40

643 34 40

842 00 21

643 34 13

843 34 39

643 34 39

843 34 22

643 34 22

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

NACZELNIK

843 34 30

643 34 30


843 34 29

643 34 29

843 34 28

643 34 28

843 34 27

643 34 27

842 06 32

643 35 63

843 34 26

643 34 26

 
BIURO OBSŁUGI PODATKOWEJ

842 00 33

643 34 15


843 34 07

643 34 07

843 34 08

643 34 08

843 34 33

643 34 33

843 34 34

643 34 34

843 34 35

643 34 35

843 34 57

643 34 57

843 34 58

643 34 58

843 34 62

643 34 62

843 35 33

643 35 33

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

 

843 34 59

643 34 59


843 34 25

643 34 25

842 04 54

643 35 62

843 34 32

643 34 32

REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

 

KIEROWNIK

842 00 35

643 35 74

843 34 37

643 34 37


843 34 36

643 34 36

843 34 03

643 34 03

843 34 70

643 34 70

843 34 38

643 34 38

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 

843 34 20

643 34 20


843 34 23

643 34 23

843 34 24

643 34 24

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NACZELNIK

843 34 16

643 34 16

843 34 76

643 34 76


843 34 73

643 34 73

843 34 74

643 34 74

843 34 75

643 34 75

WYDZIAŁ LOKALOWY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

NACZELNIK

842 07 76

643 35 64

843 34 84

643 34 84


843 34 83

643 34 83

843 34 82

643 34 82

843 34 81

643 34 81

ZESPÓŁ DS. ZASIŁKÓW

843 34 85

643 34 85

843 34 91

643 34 91

WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA

 

NACZELNIK

843 34 10

643 34 10

843 34 77

643 34 77


843 34 78

643 34 78

843 34 79

643 34 79

843 34 21

643 34 21

843 34 80

643 34 80

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY LUDNOŚCI

 

NACZELNIK

843 34 17

643 34 17

843 34 88

643 34 88


843 34 87

643 34 87

843 34 43

643 34 43

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

843 34 90

643 34 90

INFORMATYK URZĘDU

842 94 53

643 35 71

PEŁNOMOCNIK DS. BHP I P. POŻ

843 34 86

643 34 86

ZESPÓŁ DS. KONTROLI FINANSOWEJ

843 34 89

643 34 89

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

KIEROWNIK

843 34 02

643 34 02

843 34 71

643 34 71

Z-CA KIEROWNIKA

843 34 44

643 34 44


843 34 72

643 34 72

STRAŻ MIEJSKA

 

KOMENDANT

843 34 94

643 34 94

843 34 09

643 34 09

DYŻURNY

843 34 95

643 34 95

TEL. INTERWENCYJNY

986