Załączniki nr 7.4 i 7.5 do "Budżet Miasta 2004 r."

Załącznik nr 7.4
 
Wykaz inwestycji planowanych na 2004 r.
 
Lp.
Nazwa zadania
Dział
Rozdz.
Zakres rzeczowy
Termin:
rozpocz.
Zakończ.
Wartość kosztorysowa zaktualizowana
Poniesione nakłady do końca 2003 r.
Plan na 2004 r.
Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji
Inne źródła finans.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V. Inwestycje oświetlenia dróg i ulic
1
Oświetlenie ul. Wrzosowej
900
90015
Opracowanie PT, szafa oświetleniowa, 10 słupów
2004
40 000
-
40 000
-
 
2
Oświetlenie ul. Wodnej
900
90015
Opracowanie PT, 4 słupy oświetleniowe
2004
20 000
-
20 000
-
 
3
Oświetlenie ul. Spokojnej
900
90015
Montaż 15 słupów oświetleniowych
2004
50 000
-
50 000
-
 
4
Oświetlenie przy wiadukcie nad potokiem Jelonek
900
90015
Opracowanie PT, 3 słupy oświetleniowe
2004
17 000
-
17 000
-
 
5
Oświetlenie ul. osiedlowej w rejonie ul. 1-go Sierpnia 1 i 3
900
90015
Opracowanie PT, 4 słupy oświetleniowe
2004
20 000
-
20 000
-
 
6
Przebudowa linii napowietrznej os.Piaski
900
90015
Przebudowa linii średniego napięcia na długości 500 mb
2004
45 000
-
45 000
-
 
7
Oświetlenie ulicy osiedlowej w rejonie ul. Wyszyńskiego
900
90015
Opracowanie PT, 2 słupy oświetleniowe
2004
10 000
-
10 000
-
 
8
PT likwidacji kolizji linii średniego napięcia z ul. Chopina i 11 Listopada
900
90015
Opracowanie PT
2004
30 000
-
30 000
-
 
9
Oświetlenie placu targowego
900
90015
Zobowiązania 2003 r.
 
 
 
31 113
 
 
10
Oświetlenie ul. Siedlanowskiego
900
90015
Zobowiązania 2003 r.
 
 
 
24 569
 
 
 
SUMA
 
232 000
-
287 682
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 7.5
 
Wykaz inwestycji planowanych na 2004 r.
 
Lp.
Nazwa zadania
Dział
Rozdz.
Zakres rzeczowy
Termin:
rozpocz.
Zakończ.
Wartość kosztorysowa zaktualizowana
Poniesione nakłady do końca 2003 r.
Plan na 2004 r.
Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji
Inne źródła finans.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VI. Inwestycje komunalne
1
Uzbrojenie osiedla Hutnik II
900
90095
Kanalizacja deszczowej Æ315-400 – 400 mb
Zobowiązania 2003 r.
2000-2006
6 400 000
1 100 000
150 000
 
27 494
5 150 000
 
2
Uzbrojenie wielobranżowe os. Piaski II
900
90095
Kanalizacja sanitarna Æ200 – 200 mb, wodociąg Æ90 – 100 mb
Zobowiązania 2003 r.
2001-2006
5 000 000
350 00
100 000
 
 
79 160
4 450 000
100 000
WFOŚiGW
3
Budowa wodociągu w ul. Brzozowej
900
90095
Opracowanie PT, budowa wodociągu Æ90 – 600 mb
2004
120 000
-
60 000
-
60 000
WFOŚiGW
4
PT budynku administracyjnego
900
90095
Opracowanie PT
2004
500 000
-
500 000
-
 
5
Przebudowa domu pogrzebowego – etap I
900
90095
Modernizacja istniejącego obiektu wg opracowanej dokumentacji 
2004
100 000
-
100 000
-
 
6
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
900
90095
Kształtowanie bryły składowiska, układanie uszczelnienia 
2004-2005
2 000 000
-
300 000
1 400 000
300 000
WFOŚiGW
7
Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych
900
90095
Wykonanie niecki o pojemności geometrycznej 115 tys m3
2004-2005
3 400 000
87 000
1 113 000
200 000
300 000
PFOSiGW
1.700 000
WFOSiGW
8
Program zaopatrzenia iasta w czynniki energetyczne
900
90095
Zobowiązania 2003 r.
 
 
 
36 600
 
 
SUMA
 
17 520 000
1 537 000
2 466 254
11 200 000
2 460 000