Załączniki nr 12.1; 12,2, 12.3 i 12.4 do "Budżet Miasta 2004 r."

                    Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok

 

                                                                               Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

               Załącznik Nr 12.1
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Zajęcie pasa drogowego 0 15 000 0 15 000 15 000 0 0 15 000
    0 15 000 0 15 000 15 000 0 0 15 000

 

              Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                               Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
               Załącznik Nr 12.2
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 0 300 0 300 300 0 0 300
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 600 600 0 1 200 1 200 0 0 1 200
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 000 500 0 1 500 1 500 0 0 1 500
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 20 300 0 320 300 0 20 320
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 50 300 0 350 350 0 0 350
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 100 200 0 300 200 0 100 300
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 4 596 0 0 4 596 0 0 4 596 4 596
  Razem 6 366 2 200 0 8 566 3 850 0 4 716 8 566

 

       Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                           Rozdział 80110 - Gimnazjum
               Załącznik Nr 12.3
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gimnazjum Nr 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Gimnazjum Nr 5 500 200 0 700 500 0 200 700
  Razem 500 200 0 700 500 0 200 700

 

           Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                                    Rozdział 85401 - Żywienie dzieci
               Załącznik Nr 12.4
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 0 56 384 0 56 384 56 384 0 0 56 384
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0 51 000 0 51 000 51 000 0 0 51 000
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 0 55 000 0 55 000 55 000 0 0 55 000
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 2 800 54 507 0 57 307 55 153 0 2 154 57 307
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 2 000 42 000 0 44 000 42 000   2 000 44 000
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 200 80 000 0 80 200 80 200 0 0 80 200
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 1 763 56 000 0 57 763 56 000 0 1 763 57 763
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 5 000 120 000 0 125 000 120 000 0 5 000 125 000
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 3 665 100 000 0 103 665 100 000 0 3 665 103 665
10. Gimnazjum Nr 1 1 000 35 000 0 36 000 36 000 0 0 36 000
11. Gimnazjum Nr 3 0 24 000 0 24 000 24 000 0 0 24 000
  Razem 16 428 673 891 0 690 319 675 737 0 14 582 690 319