Załączniki nr 12.5; 12.6 i 12.7 do "Budżet Miasta 2004 r."

                                   Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                 Rozdział 80104 - Żywienie dzieci w przdszkolu
                    Załącznik Nr 12.5
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Przedszkole Nr 1 0 56 017 0 56 017 56 017 0 0 56 017
2. Przedszkole Nr 2 0 58 165 0 58 165 58 165 0 0 58 165
3. Przedszkole Nr 3 0 61 231 0 61 231 61 231 0 0 61 231
4. Przedszkole Nr 4 3 000 28 654 0 31 654 28 654 0 3 000 31 654
5. Przedszkole Nr 5 1 500 30 937 0 32 437 30 937 0 1 500 32 437
6. Przedszkole Nr 6 0 58 179 0 58 179 58 179 0 0 58 179
7. Przedszkole Nr 7 3 300 58 871 0 62 171 58 871 0 3 300 62 171
8. Przedszkole Nr 9 2 200 35 000 0 37 200 36 000 0 1 200 37 200
9. Przedszkole Nr 10 4 500 55 900 0 60 400 55 900 0 4 500 60 400
10. Przedszkole Nr 11 0 60 000 0 60 000 60 000 0 0 60 000
11. Przedszkole Nr 12 0 55 840 0 55 840 55 840 0 0 55 840
12. Przedszkole Nr 15 0 64 422 0 64 422 64 422 0 0 64 422
13. Przedszkole Nr 18 6 500 46 592 0 53 092 46 592 0 6 500 53 092
  Razem: 21 000 669 808 0 690 808 670 808 0 20 000 690 808

 

                               Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                                    Rozdział 85203 - MOPS - Żywienie
               Załącznik Nr 12.6
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10 000 50 000 0 60 000 50 000 0 10 000 60 000
  Razem: 10 000 50 000 0 60 000 50 000 0 10 000 60 000

                               Zestawienie planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
                                                                                    Rozdział 85305 - Żłobki
               Załącznik Nr 12.7
Lp. Nazwa placówki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacje z budżetu Suma          3 + 4 Wydatki w tym dotacje z budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma               7 + 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Żłobki Miejskie 4 187 44 594 0 48 781 44 594 0 4 487 48 781
  Razem: 4 187 44 594 0 48 781 44 594 0 4 187 48 781