Załączniki Nr 24 i 25 do Uchwały Nr IV/50/03

Załącznik nr 24.

 

Wykaz inwestycji planowanych na 2003 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

Zakres rzeczowy

Termin:

rozpocz.

Zakończ.

Wartość kosztorysowa zaktualizowana

Poniesione nakłady do końca 2002 r.

Planowana dotacja z budżetu miasta

Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji

Inne źródła finans.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV. Inwestycje gospodarki ściekowej i ochrony wód

1.

Kanalizacja sanitarna os. Rozwadów.

900

90001

Wykonanie kanalizacji Æ200 – 450 mb, Æ300 – 200 mb

1997-2005

8 400 000

3 550 000

300 000

4 550 000

 

2.

Kolektor Deszczowy Zachodni – etap II

900

90001

Wykonanie kolektora Æ1400 – 100 mb

2003-2005

8 500 000

0

550 000

7 950 000

 

3

Projekty techniczne dla programu ISPA

900

90001

Opracowanie PT

2003

1 500 000

0

1 500 000

0

 

4

Kanalizacja sanitarna os. Swoły

900

90001

Budowa przepompowni

2001-2005

680 000

40 000

75 000

565 000

 

5

Kanalizacja sanitarna os. Chyły

900

90001

Budowa przepompowni Wykonanie kanalizacji Æ200 – 100 mb

2000-2004

165 000

15 000

75 000

75 000

 

SUMA

 

19 245 000

3 605 000

2 500 000

13 140 000

 

 

 

Załącznik nr 25.

 

Wykaz inwestycji planowanych na 2003 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

Zakres rzeczowy

Termin:

rozpocz.

Zakończ.

Wartość kosztorysowa zaktualizowana

Poniesione nakłady do końca 2002 r.

Planowana dotacja z budżetu miasta

Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji

Inne źródła finans.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V. Inwestycje oświetlenia dróg i ulic

1.

Zasilanie sterownika sygnalizacji świetlnej przy ul. Orzeszkowej 

900

90015

Opracowanie PT

Wymiana kabla elektrycznego – 200 mb

2003

30 000

0

15 000

0

 

2

Oświetlenie Placu Targowego

900

90015

Montaż słupów oświetleniowych – 5 szt

2003

20 000

0

28 000

0

 

3

PT oświetlenia ul. Orzeszkowej

900

90015

Opracowanie PT

2003

7 000

0

7 000

0

 

4

Oświetlenie ul. Ogrodowej i Brandwickiej

900

90015

Montaż słupów oświetleniowych – 6 szt

2003

30 000

0

30 000

0

Dotacja Wojewody

 

SUMA

 

80 000

0

80 000

0