Załączniki Nr 26 i 27 do Uchwały Nr IV/50/03

Załącznik nr 26.

 

Wykaz inwestycji planowanych na 2003 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

Zakres rzeczowy

Termin:

rozpocz.

Zakończ.

Wartość kosztorysowa zaktualizowana

Poniesione nakłady do końca 2002 r.

Planowana dotacja z budżetu miasta

Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji

Inne źródła finans.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VI. Inwestycje komunalne

1.

Opracowanie PT i wykonanie modernizacji szalet miejskich na placu targowym

900

90095

Opracowanego PT

2003

32 400

0

32 400

0

 

2.

Uzbrojenie osiedla Piaski II

900

90095

Budowa przepompowni

Wykonanie kolektora grawitacyjnego Æ200 – 60 mb i tłocznego 10 mb

2001-2007

5 000 000

250 000

100 000

4 650 000

 

3.

Opracowanie projektu planu zaopatrzenia miasta Stalowa Wola w czynniki energetyczne – etap II

900

90095

Opracowanie PT

2003

37 600

0

37 600

0

 

SUMA

 

5 070 000

250 000

170 000

4 650 000

 

 

Załącznik nr 27.

 

Wykaz inwestycji planowanych na 2003 r.

 

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

Zakres rzeczowy

Termin:

rozpocz.

Zakończ.

Wartość kosztorysowa zaktualizowana

Poniesione nakłady do końca 2002 r.

Planowana dotacja z budżetu miasta

Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji

Inne źródła finans.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VIII. kultura fizyczna i sport

1.

Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w ZSO Nr 2

 

926

92601

Wykonanie chodników, dróg i ogrodzenia

 

2003

100 000

0

100 000

0

 

 

SUMA

100 000

0

100 000

0