Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
  
7-07-2022, Czwartek, 10:09
Jesteś tutaj :: ZADANIA PZD
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zadania PZD w Krośnie

 

Zakres kompetencji PZD określa ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zmianami, oraz statut PZD.

Do zakresu działalności PZD należy:

1. Współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:

a/ opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b/ przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania

innych zadań na rzecz obronności kraju.

2. Pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych.

3. Opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania

i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

6. Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmiany w zakresie organizacji ruchu oraz

przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji.

7. Udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg

powiatowych.

8. Koordynacja robót w pasie drogowym.

9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po

drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi

lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz

pobieranie opłat i kar pieniężnych.

10.Wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie

naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu.

11.Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach

mostowych urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub

potrzebami ruchu.

12. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.

13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

14.Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

15.Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

16.Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać

w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

17.Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów. gdy występuje bezpośrednie zagrożenie

bezpieczeństwa osób lub mienia.

18.Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

19.Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni

w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.

20.Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się

w zarządzie jednostki.

21.Wypłata odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami

oraz z przepisów kodeksu cywilnego.

 


Autor: Marek Pepera
Data: 2007-02-02 12:04:46
Udostępnił: Grzegorz Inglot
Data: 2007-09-03 13:04:18
Modyfikował(a): Grzegorz Inglot
Data: 2014-11-04 11:15:27

Rejestr zmian

Oglądano 2400 razy


Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
e-mail: kierownik@pzdkrosno.pl Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl